• pl
 • Ścieżka WODA I ZIELEŃ NA WSI
  Przeciwdziałanie suszy i powodzi na terenach niezurbanizowanych

  Zmiana klimatu zwiększa ryzyko występowania suszy i powodzi na terenach niezurbanizowanych

  Tereny wiejskie w Polsce stoją przed wieloma wyzwaniami związanymi ze zmianą klimatu. Wzrost średnich temperatur, ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak intensywne opady deszczu i susze, zmiany w sezonowym rozkładzie opadów mają istotny wpływ na rolnictwo, zasoby wodne, bioróżnorodność i infrastrukturę wiejską. Susze mogą prowadzić do niedoboru wody dla upraw czy braki wody pitnej w studniach, a intensywne opady deszczu mogą powodować erozję gleby oraz powodzie. Dodatkowo, zmiany klimatyczne mogą wpływać na migracje zwierząt i zmianę zasięgów występowania roślin, co z kolei może mieć konsekwencje dla gospodarki rolnej i ekosystemów wiejskich. W rezultacie, adaptacja do zmiany klimatu staje się coraz bardziej pilna dla społeczności wiejskich. Aby nasze społeczności były odporne na skutki zmiany klimatu, musimy zmienić podejście do gospodarowania przestrzenią na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich.

  Musimy zwiększyć odporność naszych gmin na zachodzące zmiany

  Adaptacja do zmiany klimatu to obecnie ważne zadanie dla każdej społeczności lokalnej. Aby była skuteczna wymaga włączenia osób, które mają wpływ na kształtowanie i utrzymywanie wiejskich przestrzeni oraz edukacji mieszkańców. Ograniczenie niszczenia ekosystemów, ochrona terenów podmokłych, zbiorników wodnych i rozbudowa małej retencji to podstawa zwiększania odporności terenów niezabudowanych. Zrównoważone gospodarowanie wodami może zapewnić szereg usług ekosystemów i przynieść korzyści dla gospodarki rolnej. To jedyna droga do zapewnienia większej odporności na susze i powodzie i zmniejszenia wynikających z nich strat gospodarczych.

  Jak może pomóc „Zielony Lider”?

  E-learning, warsztaty stacjonarne i wsparcie doradcze pozwolą uczestnikom i uczestniczkom tej ścieżki:

  • lepiej zrozumieć na czym polega obieg wody na terenach niezurbanizowanych i jaką rolę pełnią w nim różne ekosystemy;
  • poznać mechanizm powstawania najczęstszych problemów, takich jak powodzie czy susze;
  • przeprowadzić diagnozę problemu, z którym przychodzą do programu;
  • przeanalizować dobre praktyki z Polski i Europy i zastanowić się jak zaadaptować je do lokalnych uwarunkowań;
  • poznać różne rozwiązania oparte na przyrodzie (Nature Based Solutions) i sposoby zagospodarowania przestrzeni wiejskich które będą sprzyjać zatrzymywaniu wody i odtwarzaniu ekosystemów;
  • dobrać rozwiązania, które sprawdzą się w ich społecznościach;
  • wesprzeć w znalezieniu najlepszych specjalistów, którzy pomogą w realizacji zamierzeń.
  Liderzy i liderki

  NEWSLETTER
  Jeśli chcesz otrzymywać informacje o tym, co robimy w Fundacji Sendzimira, zapisz się do newslettera.

  FUNDACJA SENDZIMIRA
  ul. Wiarusa 11/3
  32-087 Zielonki
  KRS 0000316743
  www.sendzimir.org.pl

  BIURO
  ul. Mokotowska 46a lok. 25
  00-543 Warszawa
  +48 695 849 862
  office@sendzimir.org.pl

  © Fundacja Sendzimira 2022
  Realizacja: Bazinga