• pl
 • O NAS

  Zespół programu

  Wyzwania, przed którymi stajemy, wymagają wiedzy i praktyki. Zespół programu to eksperci w swoich dziedzinach. Wspierają uczestników i uczestniczki w kwestiach dotyczących różnych aspektów ochrony środowiska i klimatu. Posiadają również doświadczenie w pisaniu wniosków grantowych oraz wprowadzaniu w życie zmian w lokalnych społecznościach.

  Ekspertka prowadząca ścieżkę WODA I ZIELEŃ NA WSI

  Ekspertka prowadząca ścieżkę WODA I ZIELEŃ W MIEŚCIE

  Ekspert prowadzący ścieżkę EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

  Ekspert prowadzący ścieżkę WODA

  Ekspertka prowadząca ścieżkę ODPADY

  Ekspertka ds. narzędzi strategicznych

  Główna trenerka w programie

  Ekspertka ds. szkoleń

  Koordynatorka programu

  Asystentka programu

  Organizacje

  Fundator
  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

  Rozpoczęła działalność programową w 2000 roku z podwójną intencją: umacniania rezultatów przemian rozpoczętych w Polsce w 1989 roku oraz dzielenia się polskim doświadczeniem w transformacji z innymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej.

  Na terenie Polski swój cel Fundacja realizuje głównie poprzez programy służące wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz poprawie jakości oświaty, a także wspieraniu aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym, zwłaszcza na terenach wiejskich i w małych miastach. W latach 2000-2022 Fundacja przeznaczyła na swoją działalność ponad 242 miliony dolarów.

  Realizator
  Fundacja Sendzimira

  Fundacja Sendzimira jest wiodącą organizacją działającą na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce. Od 2009 roku inicjuje i wspiera projekty edukacyjne, badawcze i praktyczne mające na celu rozwiązywanie złożonych problemów środowiskowych, gospodarczych i społecznych, współpracując w tym celu z samorządami, organizacjami pozarządowymi, społecznościami lokalnymi, firmami oraz środowiskiem akademickim. Głównymi obszarami zainteresowania Fundacji są błękitno-zielona infrastruktura, zrównoważone budownictwo i urbanistyka oraz adaptacja miast do zmian klimatu.

  Współpraca
  Fundacja Szkoła Liderów

  Szkoła Liderów to instytucja dbająca o jakość życia publicznego w Polsce i wśród Polaków za granicami. Od ponad 27 lat pracuje na rzecz rozwoju świadomego, opartego na wartościach przywództwa. Wynajduje i wspiera liderów i liderki różnych obszarów życia publicznego: w organizacjach pozarządowych, instytucjach samorządu terytorialnego oraz w partiach i organizacjach politycznych.

  Fundacja jest miejscem spotkania i dialogu. W jej programach uczestniczą osoby z różnych opcji politycznych i społecznych. Konfrontacja z innym punktem widzenia jest jednym z podstawowych narzędzi Szkoły do budowania z jednej strony kultury dyskusji opartej na szacunku, z drugiej – świadomości własnego systemu wartości i wywodzącej się z niego tożsamości.

  Współpraca
  Mazowiecka Agencja Energetyczna

  Podstawowym celem Mazowieckiej Agencji Energetycznej jest wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, wdrażania rozwiązań racjonalizujących użytkowanie energii oraz promocja regionalnego podejścia do energetyki.

  Główne działania Agencji są skupione wokół 7 priorytetowych potrzeb regionu w dziedzinie zrównoważonej energii:

  • wkład w realizację celów krajowych i regionalnych w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz sprawności energetycznej,
  • zrównoważone korzystanie z regionalnych zasobów energii – planowanie i programowanie rozwoju lokalnego,
  • kwestie energetyczne na terenach wiejskich – rolnictwo jako dostawca i jako końcowy użytkownik energii,
  • trudne zadania energetyczne w rozwijającym się obszarze metropolitalnym wokół miasta stołecznego Warszawa,
  • specyficzne problemy energetyczne w powiatowych miastach w regionie,
  • promowanie regionu wśród podmiotów inwestujących w energię odnawialną,
  • monitorowanie działań związanych ze zrównoważoną energią w regionie.

  Rada programu

  Dyrektor Departamentu Funduszy Zewnętrznych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Odpowiada za programowanie środków unijnych i z przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2

  Współzałożycielka i liderka Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. Zaangażowana w programowanie funduszy unijnych pod kątem walki z kryzysem klimatycznym i promowaniem wspólnot i spółdzielni energetycznych.

  Pracuje w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, gdzie odpowiada za utrzymanie oraz rozwój zieleni jako zastępca dyrektora oraz Miejski Architekt Krajobrazu. Doświadczony pracownik administracji samorządowej.

  Prezes zarządu Fundacji Szkoła Liderów. Absolwent II Szkoły Liderów, potem wewnętrzny jej krytyk i jednocześnie twórca większości programów Szkoły przez lata. Ze Szkołą Liderów związany od 1995 roku.

  Adiunkt w Katedrze Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego oraz w Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk. Senior Manager – Water Management and Climate Change w firmie doradczej FPP Enviro Sp.z o.o.

  Radczyni prawna w Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi. Zajmuje się strategicznymi postępowaniami sądowo-administracyjnymi w obszarze jakości powietrza jako liderka zespołu Czyste Powietrze w Polsce i CEE.

  NEWSLETTER
  Jeśli chcesz otrzymywać informacje o tym, co robimy w Fundacji Sendzimira, zapisz się do newslettera.

  FUNDACJA SENDZIMIRA
  ul. Wiarusa 11/3
  32-087 Zielonki
  KRS 0000316743
  www.sendzimir.org.pl

  BIURO
  ul. Mokotowska 46a lok. 25
  00-543 Warszawa
  +48 695 849 862
  office@sendzimir.org.pl

  © Fundacja Sendzimira 2022
  Realizacja: Bazinga