• pl
 • Zespół programu
  Ekspertka prowadząca ścieżkę ODPADY

  Ewa Chodkiewicz jest związana z Fundacją WWF Polska od ponad dziesięciu lat. Wcześniej pracowała m.in. jako inspektor w wydziale ds. projektów UE Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie do jej obowiązków należała ocena wniosków do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i Instrumentu Finansowego LIFE. Absolwentka ochrony środowiska na SGGW, a także studiów podyplomowych w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN i na SGH (zarządzanie projektami). Inicjatorka ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej gospodarce o obiegu zamkniętym „Gospodarka  o obiegu zamkniętym. Nowa utopia  czy droga konieczna”, którą zorganizowała wspólnie ze Szkołą Główną Handlową. Ekspertka Polskiego Paktu Plastikowego – międzysektorowego partnerstwa połączonego wspólną wizją gospodarki obiegu zamkniętego dla opakowań z tworzyw sztucznych. Przedstawicielka organizacji pozarządowych w zespole roboczym ds. recyklingu  w powołanym przez Ministerstwo Klimatu Zespole doradczym do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami. Współautorka publikacji „Problemy gospodarki odpadami komunalnymi – poradnik dla gmin”.

  NEWSLETTER
  Jeśli chcesz otrzymywać informacje o tym, co robimy w Fundacji Sendzimira, zapisz się do newslettera.

  FUNDACJA SENDZIMIRA
  ul. Wiarusa 11/3
  32-087 Zielonki
  KRS 0000316743
  www.sendzimir.org.pl

  BIURO
  ul. Mokotowska 46a lok. 25
  00-543 Warszawa
  +48 695 849 862
  office@sendzimir.org.pl

  © Fundacja Sendzimira 2022
  Realizacja: Bazinga