• pl
 • Ścieżka EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
  Efektywność energetyczna i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych

  Z punktu widzenia przyszłości naszej planety poziom emisji gazów cieplarnianych stanowi kluczowe wyzwanie. W obecnej dekadzie mamy ostatnią szansę na daleko idące działania, które mogą zatrzymać negatywne skutki antropogenicznych zmiany klimatu, do których te emisje prowadzą.

  W obecnej dekadzie musimy przeprowadzić gruntowną transformację na poziomie lokalnym, aby zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza i zatrzymać katastrofę klimatyczną.

  Spełnienie tego celu nie będzie możliwe bez działań prowadzonych na poziomie lokalnym. Do społeczności lokalnych należy realizacja polityki prowadzącej do przestrzegania norm i osiągania celów klimatycznych wyznaczonych na poziomie całego kraju. Z jednej strony, Komisja Europejska już teraz zapowiada zaostrzenie norm zanieczyszczeń o połowę idąc w kierunku tych rekomendowanych przez WHO. Z drugiej, w Polsce wraz z kryzysem energetycznym, rosnącymi kosztami energii, wysoką inflacją i dopuszczeniem do obrotu paliw stałych nie spełniających wymagań jakościowych, zmiany mogą podążać w przeciwnym kierunku.

  Co mogą w tej sytuacji robić samorządy i organizacje społeczne? Rozwijać odnawialne źródła energii, budować potencjał do samowystarczalności energetycznej, termomodernizować budynki, walczyć z ubóstwem energetycznym. Inwestować w skuteczną edukację klimatyczną mieszkańców.

  Jak może pomóc „Zielony Lider”?

  E-learning, warsztaty stacjonarne i wsparcie doradcze pozwolą uczestnikom i uczestniczkom tej ścieżki:

  • zrozumieć, na czym polega budowanie polityki klimatycznej na poziomie lokalnym i jakie narzędzia mogą jej towarzyszyć;
  • przeprowadzić diagnozę problemu, z którym przychodzą do programu; 
  • przeanalizować dobre praktyki z Polski i Europy i zastanowić się jak zaadaptować je do lokalnych uwarunkowań;
  • poznać różne narzędzia strategiczne, które mogą być wykorzystywane do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnym;
  • dowiedzieć się o różnych rozwiązaniach opartych na OZE i nowoczesnych technologiach (np. oświetlenie uliczne LED, pompy ciepła i fotowoltaika, termomodernizacja, biogaz);
  • dobrać rozwiązania, które sprawdzą się w ich społecznościach;
  • wesprzeć w znalezieniu najlepszych specjalistów, którzy pomogą w realizacji zamierzeń.

  Zapraszamy do zapoznania się z osiągnięciami zespołów uczestniczących w pierwszej edycji programu.

  Liderzy i Liderki

  NEWSLETTER
  Jeśli chcesz otrzymywać informacje o tym, co robimy w Fundacji Sendzimira, zapisz się do newslettera.

  FUNDACJA SENDZIMIRA
  ul. Wiarusa 11/3
  32-087 Zielonki
  KRS 0000316743
  www.sendzimir.org.pl

  BIURO
  ul. Mokotowska 46a lok. 25
  00-543 Warszawa
  +48 695 849 862
  office@sendzimir.org.pl

  © Fundacja Sendzimira 2022
  Realizacja: Bazinga