• pl
 • Gospodarka odpadami – Zielony Lider w Wiedniu

  Zespół z Klembowa w programie Zielony Lider zajmował się problemem gospodarki odpadami, w szczególności zagadnieniami związanymi z kompostowaniem. Na wizytę studyjną wybrał się we wrześniu 2021 do Wiednia.

  Wysypisko Rautenweg

  W programie wizyty znalazło się nieczynne wysypisko odpadów komunalnych w Rautenweg, na którym aktualnie składowane są pozostałości ze spalania odpadów – żużel i popiół. Teren ten został zrekultywowany w taki sposób, że stanowi miejsce spotkań i aktywności integracyjnych.

  „Największe wrażenie na nas zrobił funkcjonujący tam punkt segregacji odpadów nadających się do dalszego użytkowania. Sprzęt sportowy, gospodarstwa domowego, książki, płyty, rowery i wiele innych rzeczy są sprawdzane, sortowane do odpowiednich pojemników, następnie wyceniane i sprzedawane w wyznaczonym miejscu w centrum Wiednia.” – opowiada zespół, w sprawozdaniu z wizyty.

  Miejsce wydzielone na składowisku odpadów, gdzie sortowane są odpady do ponownego użytku, fot. Rafał Mathiak

  Kompostownia Lobau

  Kompostownia Lobau, to nieduży utwardzony teren, na którym odbywa się kompostowanie wszystkich bioodpadów z terenu miasta. Cały proces kompostowania trwa 10 tygodni.

  „Wizyta w kompostowni utwierdziła nas w przekonaniu, że kompostowanie odpadów jest proste i się opłaca. Naszym pierwszym działaniem w tym zakresie będzie wprowadzenie obowiązku zbierania bioodpadów do pojemników, a nie jak do tej pory do worków. Takie rozwiązanie zaproponujemy w momencie ogłaszania przetargu na odbiór odpadów. Natomiast już teraz wszystkie odpady zielone powstające na terenach publicznych będą zagospodarowywane we własnym zakresie przez nasz Zakład Gospodarki Komunalnej.” – relacjonują przedstawiciele Klembowa.

  Kompostownia bioodpadów Lobau, fot. Rafał Mathiak

  Spalarnia Spittelau

  Ostatnim punktem programu była spalarnia odpadów komunalnych zmieszanych (których nie udało się poddać recyklingowi) Spittelau, położona w samym centrum miasta. Spalarnia odpadów „to rzeczywiście jest łatwy sposób na utylizację i może funkcjonować w każdym miejscu, jednak jak podkreślają sami wiedeńczycy nie jest to sposób na ograniczenie powstawania odpadów, a o to nam wszystkim chodzi.” – podsumowują wizytę uczestnicy.

  Uczestnicy i uczestniczki poznali też zasady jakimi rządzi się gospodarka odpadami w Wiedniu, gdzie mieszkańcy segregują odpady tylko na dwie grupy – papier i pozostałe odpady i za ten wolumen odpadów muszą ponosić opłaty. Jednak pozostałe frakcje odpadów mogą bezpłatnie wyrzucać do specjalnych pojemników zlokalizowanych na ulicach.

  Tzw. wyspa – punkt zbiórki odpadów posegregowanych dostępny bezpłatnie dla mieszkańców Wiednia, fot. Rafał Mathiak

  NEWSLETTER
  Jeśli chcesz otrzymywać informacje o tym, co robimy w Fundacji Sendzimira, zapisz się do newslettera.

  FUNDACJA SENDZIMIRA
  ul. Wiarusa 11/3
  32-087 Zielonki
  KRS 0000316743
  www.sendzimir.org.pl

  BIURO
  ul. Mokotowska 46a lok. 25
  00-543 Warszawa
  +48 695 849 862
  office@sendzimir.org.pl

  © Fundacja Sendzimira 2022
  Realizacja: Bazinga