• pl
 • Drugi zjazd Zielonych Liderów już za nami!

  W czerwcu osoby uczestniczące w programie “Zielony Lider” spotkały się na zjazdach stacjonarnych w ramach wybranych przez siebie ścieżek. W trakcie dwóch dni warsztatów miały okazję poznać dobre praktyki i rozwiązania prezentowane przez ekspertów prowadzących ścieżki, zaproszonych praktyków oraz samych uczestników zjazdów.

  Liderzy i liderki pracowali również nad projektami, które będą wdrażać w swoich społecznościach lokalnych.

  Jeśli nie zero to less waste

  Grupa zajmująca się zrównoważoną gospodarką odpadami na poziomie lokalnym wysłuchała prezentacji Doroty Zmarzlak, wójtki gminy Izabelin, o tym, jak w sposób kompleksowy wspierać mieszkańców w dążeniu do less waste. Rozmawialiśmy o kompostownikach w przestrzeni publicznej, warsztatach gotowania z resztek, wykorzystaniu gazety gminnej do edukacji i wielu innych izabelińskich inicjatywach. Zieloni Liderzy i Liderki spotkali się też wirtualnie z zespołem z Leśnej: Joanną Świerk, Joanną Burdajewicz i Szymonem Surmaczem (z I edycji programu), by posłuchać i zobaczyć dzięki relacji online, jak działa tzw. “przedPSZOK”, w jaki sposób można dawać drugie życie ubraniom, meblom czy naczyniom wyrzucanym przez mieszkańców.

  źródło: slajd z prezentacji Ewy Chodkiewicz wygłoszonej podczas zjazdu

  Czerpiąc z tych inspiracji poszczególne zespoły postawiły przed sobą ambitne cele i opracowały plan działań, by je zrealizować. Zespół z Rydułtów będzie walczył o zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych w zabudowie wielolokalowej poprzez działania edukacyjne i partycypacyjne (np. utworzenie Zielonej Rady Rozwoju), wznowienie funkcjonowania punktu wymiany, a także promował kompostowanie m.in. w przestrzeni publicznej. Segregacja w zabudowie wielorodzinnej jest także wyzwaniem, z którym mierzy się zespół w Gnieźnie. Opracowany na warsztatach projekt przewiduje szereg działań edukacyjnych, ale też monitorujących i kontrolnych. W Sędziejowicach powstanie nowoczesny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a samej inwestycji towarzyszyć będzie szereg działań edukacyjnych w szkołach, sołectwach i na ogólnogminnych wydarzeniach. Podobnie, zespół z Sulikowa podjął temat PSZOKU, choć sam obiekt w gminie już działa. Wyzwaniem jest jego modernizacja i uatrakcyjnienie dla mieszkańców. W Miedźnie, zespół liderski będzie starał się uszczelnić system odbioru odpadów oraz doprowadzić do zmniejszenia ich ilości u źródła.

  Nie tylko retencja

  W trakcie warsztatów dotyczących lokalnej retencji i przeciwdziałaniu suszy zespoły liderskie poznały różne rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury. Ilona Gosk pokazała rozwiązania strategiczne, Tomasz Bergier techniczne (nie tylko zielone dachy czy ogrody deszczowe, ale też zbiorniki retencyjne, niecki i rowy bioretencyjne czy ronda filtrujące), a Agnieszka Czachowska dodatkowe funkcje pozaretencyjne jakie te rozwiązania mogą pełnić na przykładach z Rotterdamu i Wałbrzycha. Wirtualnie uczestnicy spotkali się z Katarzyną Fornal-Urbańczyk z Zamościa (absolwentką I edycji programu), która pokazała jak wyglądał proces tworzenia koncepcji naturalnego placu zabaw o funkcji retencyjnej.

  źródło: slajd z prezentacji Ilony Gosk wygłoszonej podczas zjazdu

  Poszczególne zespoły liderskie uczestniczące w ścieżce BZI wypracowały bardzo różne plany działań. Zespół z Piasecznej Górki będzie pracował nad koncepcją zagospodarowania wód opadowych w miejscu opadu, w kontekście projektowania nowej drogi w ich sołectwie. Zespół niepołomicki będzie dążyć do zagospodarowania jak największej ilości wód opadowych na terenie rynku miasta. W Chrzanowie zespół będzie pracował nad przywróceniem dwóch zdegradowanych terenów dla mieszkańców i utworzenie tam enklaw zieleni. W Zawierciu liderzy będą zmagać się z podtopieniami jednej z ulic, tak by stworzyć modelowe rozwiązanie dla innych terenów w mieście. Zespół z Izabelina chce przeprowadzić kompleksowy program rewitalizacji części rowu w Truskawiu, tak by w większym stopniu pełnił funkcje retencyjne, zwiększał bioróżnorodność, ale też podnosił atrakcyjność terenu dla turystyki pieszej i rowerowej. W Polkowicach powstanie katalog narzędzi do zagospodarowania wód deszczowych na swoim terenie dla mieszkańców oraz pokazowy ogród deszczowy przy instytucji publicznej.

  Ograniczać emisje CO2 można na wiele sposobów

  Zespoły liderskie, które jako swoją ścieżkę wybrały poprawę jakości powietrza i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych spotkały się z Bartłomiejem Koziełem z Urzędu Miasta Rybnik, który opowiedział o tym, w jaki sposób doprowadzono do istotnej poprawy jakości powietrza w mieście. Z kolei Jola Sitarz-Wójcicka absolwentka pierwszej edycji programu podzieliła się doświadczeniem budowania współpracy na linii aktywiści-samorząd w Zakopanem. Grupa dowiedziała się od prowadzącego ścieżkę Jacka Kisiela o ocenie i wycenie usług ekosystemowych drzew oraz wytycznych dla termomodernizacji obiektów oświatowych.

  źródło: Ocena i wycena usług ekosystemowych na wybranym obszarze Miasta Stołecznego Warszawy, opracowanie wykonane przez zespół pod kier. dr inż. arch. kraj. Marzeny Suchockiej, Warszawa, 2021

  Zróżnicowanie projektów w ścieżce “powietrznej” jest chyba największe. W Skawinie zespół dąży do optymalizacji w budynkach użyteczności publicznej. Zespół “Zielony Heimat” chce doprowadzić do zmiany regulaminu przyznawania dotacji na wymianę kopciuchów w gminie oraz zwiększenia środków na ten cel. Inicjatywa Las Młochowski chce ochronić przed wycinką las oraz doprowadzić do modyfikacji zapisów PUL. Polski Biogaz będzie tworzyć struktury spółdzielni energetycznej. Zespół szydłowiecki ma wieloaspektowy program poprawy jakości powietrza w gminie poprzez edukację, monitoring, doradztwo i kontrole.

  Teraz przed zespołami czas na indywidualne doradztwo i wizyty studyjne. Liczymy, że pomogą zrealizować wszystkie ambitne plany – trzymamy kciuki!

  NEWSLETTER
  Jeśli chcesz otrzymywać informacje o tym, co robimy w Fundacji Sendzimira, zapisz się do newslettera.

  FUNDACJA SENDZIMIRA
  ul. Wiarusa 11/3
  32-087 Zielonki
  KRS 0000316743
  www.sendzimir.org.pl

  BIURO
  ul. Mokotowska 46a lok. 25
  00-543 Warszawa
  +48 695 849 862
  office@sendzimir.org.pl

  © Fundacja Sendzimira 2022
  Realizacja: Bazinga