• pl
 • Deklaracja dostępności

  Fundacja Sendzimira zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.zielonylider.org.

  Data publikacji strony internetowej: 2022.09.01. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022.09.01

  Stan dostępności cyfrowej

  Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  Niedostępne elementy i treści:

  • niektóre filmy zamieszczone na stronie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.

  Przygotowanie deklaracji dostępności

  Data sporządzenia deklaracji: 2022.09.01.

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Fundację Sendzimira.

  Skróty klawiaturowe

  Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Marią Wiśnicką (maria.wisnicka@sendzimir.org.pl). Kontaktować można się też telefonicznie: +48 695 849 862. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. 

  W zgłoszeniu podaj: swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail), dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

  Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

  Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

  Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

  Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

  W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Biuro Fundacji Sendzimira znajduje się w oficynie kamienicy przy ulicy Mokotowskiej 46a lokal 25 w Warszawie.

  Do biura fundacji można dojechać samodzielnie. Parkowanie przed budynkiem jest możliwe w strefie płatnego parkowania. Oznakowane miejsce postojowe przeznaczone dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami znajduje się w odległości 20 metrów od wejścia.

  Do biura fundacji można też dojechać środkami komunikacji publicznej. Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: przystanki Mokotowska 02 lub Pl. Trzech Krzyży 03. Dojazd tramwajem: przystanek Pl. Konstytucji 05.

  Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Mokotowskiej. Aby dostać się do biura fundacji należy:

  • pokonać jeden schodek w górę (brak podjazdu)
  • skorzystać z domofonu na wysokości 1,25 metra
  • otworzyć drzwi (nie otwierają się automatycznie)
  • przejść przez klatkę schodową
  • wyjść na podwórze prowadzące do oficyny pokonując jeden schodek w dół (brak podjazdu)
  • skorzystać z domofonu na wysokości 1,25 metra
  • pokonać 3 schody w górę (brak podjazdu)

  Biuro fundacji znajduje się na drugim piętrze. W budynku jest winda przystosowana do osób poruszających się na wózkach. Na drzwiach do biura znajduje się numer 25, a obok tabliczka “Fundacja Sendzimira”.

  Korytarze i pomieszczenia są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. W biurze nie ma toalet dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W biurze nie ma pętli indukcyjnych. W biurze nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

  NEWSLETTER
  Jeśli chcesz otrzymywać informacje o tym, co robimy w Fundacji Sendzimira, zapisz się do newslettera.

  FUNDACJA SENDZIMIRA
  ul. Wiarusa 11/3
  32-087 Zielonki
  KRS 0000316743
  www.sendzimir.org.pl

  BIURO
  ul. Mokotowska 46a lok. 25
  00-543 Warszawa
  +48 695 849 862
  office@sendzimir.org.pl

  © Fundacja Sendzimira 2022
  Realizacja: Bazinga